Pratil Bilgiler

İLKYARDIM

İnsan fıtratının gereği midir bilinmez bir mucize der insanoğlu dar zamanlarında. Beklentidir aslında gelip gelmeyeceği de bilinmeyen. Oysa insanın kendisidir beklediği mucize. Çünkü yaptıkların ve beklentilerin arasında tasavvurunda belirenler, amaca dönüştüğünde olması için girilen beklenti ve ümidin çığlığıdır aslında olması istenen. Sonunda enerjinizin yoğunluğundan hâsıl bir durum oluşu verir ve mucize deriz.

Hâlbuki varlığımız öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiş ve biz bunu hep ıskalamışız biliyorumculuk çoğu zaman eksikleri öğrenmemize mani olmuş taki bir yerlerden zorlamalar bizi yeni ve eksiklikleri giderme yoluna döndürünceye kadar.

İşte böyle bir çalışma milli eğitim bakanlığı tarafından ‘eğitim ortamlarını iyileştirmek, okullar arasındaki farklılıkları azaltarak fırsat eşitliğini sağlamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, okul iklimini güçlendirmek ve okulun fiziki ortamlarının bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimin niteliğini artırmak amacıyla ”Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesi başlatılmıştır.

Bu proje kapsamında, ilk yardım kurslarının yanı sıra öğrenci ve velilere yönelik ilk yardım seminerleri düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar ilkyardım eğitim merkezimizce başlanmıştır.

Yüz yüze olarak verilen, İlk yardım seminerlerinin; İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İl İSGB) koordinatörlerinin koordinasyonunda, ilk yardım eğitim merkezi mesul müdürü tarafından planlanarak yürütülmektedir.

Öğrendiğiniz bir ilkyardım bilgisi beklemedik bir yerde uyguladığınızda dahası canhıraş bir çığlığa derman olduğunuzda adı mucize oluyor ya, hani daha sarih söylersek Hızır gibi yetiştin ‘ derken gözdeki anlatılmaz tebessümü görürsünüz ya gayrısı olmaz.

Bir duruma hazır (Hızır) olmak ya da mucize olması için ilkyardım öğren.

Cemal Tuzcu